Attester

Attestpriser:


Sygemelding til arbejdsgiver:  800 kr.
Sygemelding til studerende: 200 kr. + moms

Mulighedserklæring: 500 kr.

Handicapkort/ledsagekort: 400 kr. + moms

Motorattest (<75 år): 375 kr. + moms
Motorattest (75 år og opefter): 800 kr. + moms

Attester au pair og udvekslingsstudent:  regning efter omfang
Timesats: 1600 kr. + moms.