Børnevaccination

Midlertidige ændringer i børnevaccinationsprogrammet:

Med virkning fra onsdag den 22. januar 2014 vil børnevaccinationsprogrammet midlertidigt blive ændret. Dette skyldes leveranceproblemer med poliovaccinen fra Statens Serum Institut.

Ændringen omfatter alle børn, der påbegynder vaccinationsprogrammet i 3 månedsalderen og eventuelt også børn, der allerede er påbegyndt vaccinationsprogrammet.

I forbindelse med konsultationen vil der blive informeret detaljeret om betydningen for det enkelte barn.

Yderligere information fremgår af Statens Serum Instituts hjemmeside www.ssi.dk

 

Flere tilbydes HPV-vaccination:

Med virkning fra 1. januar 2014 ændres HPV-vaccinationsprogrammet.

Som tidligere tilbydes HPV-vaccinen til alle piger når de fylder 12 år, men tilbuddet er blevet udvidet således, at vaccinationerne kan gives indtil den unge kvinde fylder 18 år mod tidligere 15 år.

Ligeledes tilbydes som noget nyt gratis HPV-vaccination til kvinder fra fødselsårgangen 1993-1997. Tilbuddet er gældende indtil udgangen af 2015.

Du er velkommen til at kontakte lægehuset om yderligere information, der også fremgår af Statens Serum Instituts hjemmeside www.ssi.dk

 

Læs her om vaccinationsprogrammet

Læs her om de enkelte vacciner

 

Vaccinationsregister:

I Det Danske Vaccinationsregister kan du se hvilke vacciner dit barn har fået, samt hvornår. General information på SSI.dk

Du logger på via Sundhed.dk med dit NemLog-In:
Vaccinationsregister