Graviditet

Graviditetskontrol:

I din graviditet vil du blive tilbudt rutinekontroller i graviditetsuge 8/9, 10, 25 og 32.

Kontrol i uge 8-9:
Her vil du møde en sygeplejerske, som optager svangre- og vandrejournal. Desuden vil du få taget blodprøver. Du kan bestille tid på tlf.: 6596 1596.
Du bedes printe, udfylde og medbringe dette skema til første graviditetskontrol i uge 9.

Kontrol i uge 10:
Her vil du møde din læge, der vil spørge til nuværende og tidligere graviditeter. Du vil også få svar på de blodprøver du fik taget i uge 9. Du kan bestille tid på tlf.: 6596 1596, eller booke tid på lægehusets hjemmeside.

Kontrol i uge 25 og 32:
Her vil du møde din læge, der vil spørge til hvordan din graviditet forløber og tjekke dit helbred.  Du kan bestille tid på tlf.: 6596 1596, eller booke tid på lægehusets hjemmeside.

Pjecer og bøger om graviditet:

Patienthåndbogen

Information om graviditet og fødsel – Sundhedsstyrelsen

Gravid – undersøgelser af fostret – Sundhedsstyrelsen

Retningslinjer for fosterdiagnostik – Sundhedsstyrelsen

Sunde vaner før, under og efter graviditet – Sundhedsstyrelsen

Ny i Danmark. Graviditet og fødsel – Sundhedsstyrelsen

Røgfri i graviditeten – pjece fra Sundhedsstyrelsen