Telefonkonsultation

 Telefonkonsultation

Der er ingen telefonkonsultationer, men ved brug for opringning fra lægen kan man anmode herom hos sekretæren. Vore sekretærer har altid mulighed for at stille direkte ind til en læge, såfremt der er brug herfor.  I pauser henvises til vores akuttelefon.

Det tilstræbes, at der ringes tilbage i løbet af formiddagen.