Uddannelseslæger

Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, som minimum har været  6 måneder på et hospital inden uddannelsestiden i praksis.

 

 

Christine HilbrandtUddannelseslæge
Christine Hilbrandt
Født 1982

Kommer i klinikken 1 gang om måneden

Mette 2021Uddannelseslæge
Mette H. Grønhøj
Født 1984

Kommer i klinikken 1 gang om måneden

 

 Jacob S. JuulUddannelseslæge

Jakob Søgaard Juul
Født 1983

Uddannelseslæge fra 1. september 2021 – 31.august 2022