Uddannelseslæger

Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, som minimum har været  6 måneder på et hospital inden uddannelsestiden i praksis.

 

Tine til hjemmeside

 

Tine Marcussen
Uddannelseslæge
Født 1980
p.t. orlov
 SONY DSC Hanne- Kari Høst Wraae
Uddannelseslæge
Født 1985
SONY DSC Gitte Bruun Lauridsen
Uddannelseslæge
Født 1986