Uddannelseslæger /vikar

Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, som minimum har været  6 måneder på et hospital inden uddannelsestiden i praksis.

 

 

Christine Hilbrandt

Christine Hilbrandt Uddannelseslæge Født 1982

 

 Emil Hanson maj 2019 Emil Hanson
Lægevikar
Født 1985

 

IMG_7749 (1)

Zenel Demiri Uddannelseslæge