Uddannelseslæger /vikar

Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, som minimum har været  6 måneder på et hospital inden uddannelsestiden i praksis.

 

 

Christine Hilbrandt

Christine Hilbrandt
Uddannelseslæge
Født 1982
 Emil Hanson maj 2019 Emil Hanson
Uddannelseslæge
Født 1985

 

Niels Lønborg nov. 2019Niels Lønborg

Født 1978

Lægevikar

 

Sardar dec. 2019 Sardar Khalaf
medicinstuderende
vikar